Prospecting2Cash®

Voor betere sales, hogere ROI, meer winst en waarde


Ed van der Nol CCM

SWOT-Analyses geven een goed beeld van waar de organisatie staat in verhouding tot de (ondernemings)doelstellingen. 

Er zijn twee versies:

  1. SWOT-Analyses gericht op Quick Wins (deze bieden we geregeld gratis aan; vraag naar de voorwaarden en werkwijze)
  2. SWOT-Analyses gericht op struturele verbeteringen

 

Hierbij worden ook de verhoudingen tussen verschillende onderdelen in kaart gebracht. zoals de balans tussen technologie, data en mensen. Is deze balans gezond en he verhoudt die zich tot de (ondernmmgs)doelstellingen.

Maar ook essentiële onderdelen, zoals mensen & cultuur. Als het om mensen gaat komen er veel aspecten om de hoek kijken. Wat een strerkte is, kan vaak ook een zwakte blijken te zijn. 

 

 

 


BEHOEFTENFORMULIER QUALITY CONTROL